loder_img.png

Een moment geduld, uw verzoek wordt verwerkt.

article_image_1561547836.jpg

LEASEN-FINANCIEREN

article_image_1561547848.jpg

LEASEN-FINANCIEREN

nxt_img.png
prev_img.png

LEASEN-FINANCIEREN

Brandsen is er voor iedereen. Of u nu een auto wilt kopen, huren of leasen. Voor leasing kennen we twee varianten: privé en zakelijk lease. Uiteraard kiest u bij ieder leasingcontract zelf de betalingsmethode die het beste past bij uw financiën. Vanwege de vele mogelijkheden is dit altijd maatwerk. Kom gerust eens bij ons langs voor een vrijblijvend advies over de mogelijkheden.

Zakelijk leasen / financieren
Dankzij onze ruime ervaring met zakelijk rijden, bieden wij u de volgende mogelijkheden.
-Full operation lease
-Zakelijk financieren
Kom gerust eens bij ons langs voor de mogelijkheden.

Private lease
Private Lease is een andere manier om een auto ter beschikking te hebben zonder dat deze van u is. Wij zijn aangesloten bij het Keurmerk Private lease, hét kwaliteitskeurmerk om betrouwbaar een private leasecontract af te sluiten. Met Private Lease kunt u namelijk een bijna nieuwe of zelfs splinternieuwe auto rijden, voor een vast bedrag per maand. In het vaste maandbedrag zijn kosten voor onderhoud, reparatie, verzekeringen, pechhulp, vervangend vervoer en wegenbelasting inbegrepen. Behalve de brandstof regelt de leasemaatschappij alles!
De periode dat u wilt leasen, kunt u zelf bepalen, maar varieert meestal tussen de 12 en 48 maanden.

Private lease - Veelgestelde vragen

KAN IK MIJN LEASECONTRACT BEËINDIGEN VOOR DE AFGESPROKEN EINDDATUM?
Het leasecontract kan voor de afgesproken einddatum (schriftelijk) worden opgezegd. U krijgt dan wel te maken met een opzegvergoeding. De opzegvergoeding bedraagt maximaal 50% van de nog resterende leasetermijnen. Wij bepalen de opzegvergoeding op basis van twee methodes, en brengen de voor u voordeligste methode in rekening.

VOORBEELD
Stel u heeft een leasecontract gesloten voor 48 maanden en maximaal 10.000 kilometers per jaar. De leaseprijs is € 300,- per maand. Na 40 maanden wilt u graag het leasecontract beëindigen. De auto heeft tot dan toe gemiddeld 10.000 kilometers per jaar gereden (zoals overeengekomen in het leasecontract).

Methode 1
Als het contract was doorgelopen had u nog 8 keer de leaseprijs van € 300,- betaald, dat is € 2.400,-. Omdat u de lease voortijdig wilt beëindigen is de maximale opzegvergoeding 50% over de € 2.400,-, dat is € 1.200,-.

Methode 2
Daarnaast kijken we wat de leaseprijs was geweest als u bij aanvang direct een looptijd van 40 maanden had gekozen. Stel dat de leaseprijs bij 40 maanden € 320,- zou zijn. Dan heeft u 40 maanden € 20,- per maand (€ 320,- min € 300,-) te weinig betaald, dat is in totaal € 800,-.

In dit geval is de tweede methode voor u voordeliger, daarom brengen we een opzegvergoeding van € 800,- in rekening. De opzegvergoeding (en overige openstaande bedragen) moet bijgeschreven staan op ons bankrekeningnummer op de gewenste einddatum (inleverdatum auto), anders loopt het leasecontract door.

 

KRIJG IK EEN BKR REGISTRATIE?

H. Brandsen Lease is vanuit het Keurmerk Private Lease verplicht een registratie te doen bij BKR. Het bedrag dat geregistreerd wordt staat vermeld op de leaseovereenkomst. Daarnaast is H. Brandsen Lease verplicht betalingsachterstanden bij BKR te melden, dit conform de richtlijnen van BKR.

Rekenvoorbeeld BKR Registratie:
-De looptijd van uw leasecontract is 36 maanden
-Uw maandtermijn is € 250,-
-H. Brandsen Lease registreert bij BKR 36 x € 250,- x 65% = € 5.850,-

Aandachtspunt
Wanneer je binnen nu en 4 jaar van plan bent een huis te kopen is een private lease contract van invloed op de aanvraag van een hypotheek.

 

EIGEN BIJDRAGE BIJ SCHADE?

-De volledige eigen bijdrage voor schade bij aanvang van de leaseperiode bij een niet verhaalbare schade is € 500,- (of het schadebedrag als dat lager is).
-Bij de eerste niet verhaalbare schade berekenen we u slechts 90% van de eigen bijdrage door (€450,-).
-Bij de tweede niet verhaalbare schade berekenen we u 90% (€ 450,-) door.
-Voor alle volgende niet verhaalbare schades gedurende de looptijd van het contract brengen we de volledige eigen bijdrage (€ 500,-) bij u in rekening.

 

H. Brandsen Lease

 

DOWNLOADS

Zit u te denken om een auto te Private Leasen? Dan kan de volgende informatie goed van pas komen. U vindt hiernaast alles wat u nog meer moet weten over Private Lease. Natuurlijk kan het zijn dat u nog met vragen zit. Onze Private Lease experts zitten daarom klaar om uw vragen te beantwoorden, maar ook om te kijken wat het beste bij u past.
Onderstaande documenten zijn beschikbaar met behulp van het programma: Adobe Acrobat reader. U kunt dit programma gratis gebruiken.

Algemene Voorwaarden
Aanvullende voorwaarden H. Brandsen Lease B.V.
Verzekeringsvoorwaarden H. Brandsen Lease B.V.
Innameprotocol H. Brandsen Lease B.V.
Privacy verklaring


ONZE AANBIEDING, ALTIJD TRANSPARANT EN VOLLEDIG!

Als Private Lease wordt aangeboden dan bevat de aanbieding minimaal de volgende onderdelen:

het merk, het type en de uitvoering van het voertuig;
de overeengekomen duur van de leaseperiode;
het overeengekomen aantal kilometers, op jaarbasis;
het bij aanvang van de leaseovereenkomst geldende termijnbedrag;
de meerkilometerprijs, of als het bedrag daarvan afhankelijk is van het aantal meerkilometers, de maximale meerkilometerprijs.

Bent u niet tevreden?

We besteden veel aandacht aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het zijn dat u daar niet tevreden over bent. Wij stellen het op prijs als u ons dit laat weten, want het geeft ons de mogelijkheid om onze dienstverlening verder te verbeteren. Uw klacht nemen we heel serieus en handelen we op correcte en adequate wijze af.

U kunt gebruikmaken van het klachtenformulier om uw ontevredenheid kenbaar te maken.

U kunt natuurlijk ook contact opnemen met uw contactpersoon. Een andere mogelijkheid is een e-mail sturen naar: lease@brandsenauto.nl of een brief sturen naar:

H. Brandsen Lease B.V.
t.a.v. de directie
Albert Plesmanstraat 34
3772 MN Barneveld

Wilt u uw klacht per e-mail of per post bij ons melden? Zorg er dan voor dat de volgende punten in uw melding opgenomen zijn. Dan kunnen we uw melding zo snel mogelijk in behandeling nemen.

Naam
Adres
Woonplaats
Telefoonnummer en/of uw e-mailadres
Indien van toepassing uw contractnummer en/of het kenteken van uw leaseauto
Een omschrijving van uw klacht

Klachtenformulier

ONAFHANKELIJKE KLACHTENINSTANTIE DE GESCHILLENCOMMISSIE PRIVATE LEASE

Deze commissie behandelt klachten van consumenten tegen bedrijven die auto’s leasen (langdurig) aan particulieren.

Welke klachten behandelt de commissie Private Lease?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • De service van de leasemaatschappij
 • De uitleg van het leasecontract
 • De kwaliteit van het leasevoertuig
 • Beëindiging (of tussentijdse ontbinding) van het leasecontract
 • Geschillen over schade aan het voertuig bij inlevering
 • Betalingsgeschillen, bijvoorbeeld over de wijziging van het maandbedrag

WAT BESCHOUWEN WIJ ALS EEN KLACHT?

Elke uiting van ongenoegen over de gang van zaken bij H. Brandsen Lease BV wordt door ons als klacht gezien. Daarbij kan er sprake zijn van ontevredenheid over de dienstverlening, de service of onze communicatie met u. Maar ook als u onze handelwijze als onvoldoende klantvriendelijk ervaart of als u niet te spreken bent over ons product. Laat het ons weten, zodat we onze dienstverlening verder kunnen verbeteren.

DE AFHANDELING VAN UW KLACHT

Uw klacht wordt neergelegd bij de leidinggevende van de afdeling waar uw klacht betrekking op heeft. Deze leidinggevende zorgt voor registratie van uw klacht en wijst een klachtbehandelaar aan. Binnen tien werkdagen na uw melding ontvangt u van de klachtenbehandelaar een bericht over uw klacht. Mochten we binnen die termijn nog geen standpunt kunnen bepalen, dan laten we u weten waarom dit zo is en wanneer u een reactie kunt verwachten.

Heeft u vragen gedurende de periode dat de klacht in behandeling is? Neemt u dan gerust contact op met uw contactpersoon.

KLACHTENAFHANDELINGSPROCEDURE

Brandsen Lease BV acht het van groot belang dat een doorzichtig traject rond de binnenkomst, de afhandeling en de op verbetervoorstellen gerichte analyse van klachten, leidt tot een verdere optimalisering van haar dienstverlening. Zij heeft hiertoe in hoofdlijnen de navolgende procedure ontwikkeld:

 • 1. Nadat wij een klacht hebben ontvangen, wordt een klachtenbehandelaar benoemd. Deze informeert de klager persoonlijk over de inhoudelijk wijze van afhandeling van de klacht en zorgt voor registratie van de klacht. Hij of zij bevestigt binnen 5 werkdagen dat uw klacht is ontvangen. Klachten gericht aan de directie worden door de directie zelf beantwoord.
 • 2. De klachtenbehandelaar streeft ernaar binnen tien werkdagen na uiting van de klacht tot een oplossing te komen. Mochten wij binnen die termijn nog geen standpunt kunnen bepalen, dan laten wij u weten waarom dit zo is en wanneer u een reactie kunt verwachten.
 • 3. Soms is het voor de klachtbehandelaar niet mogelijk binnen tien werkdagen een standpunt te formuleren. In dat geval voorziet hij de indiener in ieder geval van een tussenbericht met de aankondiging op welk tijdstip hij alsnog inhoudelijk zal reageren.
 • 4. De klachtenbehandelaar beargumenteert zijn standpunt zo volledig mogelijk, met vermelding van alle onderdelen van de klacht, zoals deze oorspronkelijk zijn verwoord.
 • 5. Klachten, die kunnen worden herleid tot een tekortkoming in de door H. Brandsen Lease BV geleverde diensten en/of producten, kunnen worden vertaald naar een binnen de organisatie voor te stellen procesaanpassing.

HULP BIJ PECH OF SCHADE?

BEL: 026-3553368

24 uur, 7 dagen per week

PECH ONDERWEG

Bij stranding door pech of
schade kunt u direct bellen met
de hulpdienst op nummer
026-3553368

CONTACT MET H. BRANDSEN LEASE

U kunt ons een mail sturen via onderstaand
contactformulier.
Tijdens kantoortijden (8.30 - 17.30 uur)
zijn wij telefonisch bereikbaar
op (0342) 49 15 71 voor vragen over:

-Schade aan uw leaseauto?
-Onderhoud voor uw leaseauto?
-Facturen die u heeft ontvangen?
-Een lease-offerte of leasecontract?

ACCEPTATIEPROCES

Voor de acceptatie en toetsing bij BKR werken we samen met EDR.

Als u tijdens het acceptatieproces vragen heeft kunt u contact opnemen met EDR via telefoonnummer 070 - 4525310 of via e-mail acceptatie (at) edrcs.nl.

INTERESSE OF VRAGEN?

CONTACTGEGEVENS

H. Brandsen Lease B.V.
Albert Plesmanstraat 34
3772 MN Barneveld

(0342) 49 15 71
lease@brandsenauto.nl

HEEFT U ONS AANBOD AL GEZIEN?

Heeft u al een kijkje genomen in ons aanbod? Zo niet doe dat dan alsnog!

Morgen Internet - Zorgeloos website